MENU

❝ Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester,
… van vrede …
om u een hoopvolle toekomst te geven. ❞

∼ Jeremia 29:11 ∼

❝ Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester,
… van vrede …
om u een hoopvolle toekomst te geven. ❞

∼ Jeremia 29:11 ∼

❝ Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester,
… van vrede …
om u een hoopvolle toekomst te geven. ❞

∼ Jeremia 29:11 ∼
Beeld  |  Chris Nijp

Stichting Zonnewende

ANBI

Gegevens ten bate van de verplichte publicatie voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Naam van de instelling

Stichting Zonnewende

RSIN/fiscaal nummer

805336886

Post- of bezoekadres van de instelling

Stichting Zonnewende
Stationsweg 3 A
9671 AL Winschoten
telefoon 0597-414908

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

In de statuten is opgenomen:
Artikel 3:
Doel van de stichting is zieken, invaliden, bejaarden - in het algemeen mensen die het moeilijk hebben - te troosten en te bemoedigen vanuit het Evangelie van Jezus Christus.
Artikel 4:
De stichting wil dit doel voornamelijk bereiken door briefwisseling, de uitgave van het Zonnewendeblad en de Zondagsgroeten.
Artikel 5.
Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, vrijwillige bijdragen of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
Artikel 6.
De stichting draagt er zorg voor dat ontvangen erfstellingen, legaten, schenkingen, vrijwillige bijdragen enzovoorts worden aangewend overeenkomstig de eventueel daaraan verbonden aanwijzingen van de betreffende respectieve begunstigers.

Namen en functies van de bestuurders

Hr. R. Kleingeld, Zuidland | Voorzitter (ad interim) / Penningmeester
Mevr. M. Schuring, Winschoten | Algemeen bestuurslid / Hoofdleidster
Mevr. R. de Koning, Barneveld | Algemeen bestuurslid
Mevr. E.C.J. Huisman - Piek, Enschede | Algemeen bestuurslid
Mevr. A.T. Gelijk, Exloo | Algemeen bestuurslid
Mevr. G.W. Hoppe - Slöetjes, Bocholt-Suderwick (D) | Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen honorarium. De stichting heeft geen directie en/of personeel in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Download: Toelichting jaarverslag 2023

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Download: Hoofdlijnen actueel beleidsplan 2020 - 2025

Financiële verantwoording

Download: Balans en Resultatenrekening 2023