❝ De HERE is nabij allen die Hem aanroepen. ❞

∼ Psalm 145:18a ∼

❝ De HERE is nabij allen die Hem aanroepen. ❞

∼ Psalm 145:18a ∼

❝ De HERE is nabij allen die Hem aanroepen. ❞

∼ Psalm 145:18a ∼
Beeld  |  Gerdien Hoppe Slöetjes

Nabij

Huib Fenijn

Uit: Er komt een dag …

Wij liepen samen door het veld,
de Here God en ik.
Nooit was Hij dichter mij nabij
dan op dat ogenblik.

Ik vroeg Hem niet vanwaar Hij kwam,
ik wist dat Hij het was.
Nooit blauwer was de lucht, zó blauw,
nooit groener ooit het gras.

Ik sprak met Hem als met een vriend,
die alles van je weet
en die je toevertrouwen mag
je vreugde en je leed.

Ik waande God altijd ver weg,
in laaiend lichte schijn,
en wist niet dat Hij zo nabij,
zó dicht nabij kon zijn.


Beeld  |  Chris Nijp

Stichting Zonnewende

Bemoedigen en bemoedigd worden vanuit de Bijbel

Stichting Zonnewende heeft als doel zieken, invaliden, bejaarden - in het algemeen mensen die het moeilijk hebben - te troosten en te bemoedigen vanuit het evangelie van Jezus Christus. Als bestuur van de stichting willen wij dit doel voornamelijk bereiken door briefwisseling, de toezending van het Zonnewendeblad, het aanbieden van: Zondagsgroeten, kerst-, wens- en tekstkaarten, kaarten met gedichten, gedichtenbundels en brochures.