Wie zoekt, die vindt


Nu laat Hij Zich nog vinden,
de Here, Abrams God,
nu is Hij nog genadig,
bewogen met ons lot.

Nu klinkt hier nog Zijn roepstem:
Komt allen maar tot Mij,
Ik wil uw lasten dragen
en maak van zonden vrij.

Wie nu God zoekt, mag weten
dat Hij te vinden is,
de stralen van Zijn liefde
verdrijft de duisternis.

Een open deur voor elk die klopt
en Jezusí woord gelooft,
wie bidt die zal ontvangen
dat heeft God Zelf beloofd.

Uit: Kleine vreugden
Van: M. Koffeman-Zijl

Zoek de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roep Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Jesaja 55:6

Over ons Producten Contact
Stichting
Bestuur
Naam
Ontstaan
Giften
ANBI
Kaarten
Gedichtenkaarten
Zondagsgroeten
Gedichtenbundels
Brochures
Jubileumboek

Mevrouw M. Schuring
0597-414908

Stationsweg 3 A
9671 AL Winschoten